Menu

Het verhaal van...

Grienette Lennips

Grienette staat voor de juiste match en werkplezier
  • Grienette 1
  • Grienette Lennips

    • Professionaliseringscoach

    Ik werk al meer dan 25 jaar bij PCBO Apeldoorn. Dan kun je wel zeggen dat ik het hier erg naar mij zin heb. Al weer heel wat jaren geleden heb ik voor de klas gestaan, maar de organisatorische kant van het primair onderwijs trok me meer. Ik volgde door de jaren heen wat andere opleidingen op het gebied van coaching en begeleiding en toen heb ik een tijd stagiaires en later startende leerkrachten begeleid. Momenteel ligt mijn focus op het aantrekken van leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en zij-instromers. Daarnaast organiseer ik scholing voor deze groepen. Ik vind dat dit bij PCBO heel goed geregeld is.

De afgelopen jaren zie ik een afname van het aantal sollicitanten. Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Eén daarvan is dat jonge mensen veel meer keuzes hebben in opleidingen en beroepen. Ook speelt de werkdruk en het imago van het beroep een rol.  Juist omdat er minder jongeren van de PABO komen, is het fijn te zien dat zich steeds meer zij-instromers melden bij PCBO. Mensen die bewust kiezen voor het onderwijs omdat ze op zoek zijn naar zinvol en waardevol werk. En dat is het onderwijs natuurlijk bij uitstek!

Zij-instromers kiezen voor het onderwijs omdat ze zinvol en waardevol werk willen doen.

Ik ben trots op PCBO. Het is moderne, vooruitstrevende en dynamische organisatie die midden in de samenleving staat. Dat is ook wat ik terugkrijg tijdens sollicitaties. Dat we alles zo goed geregeld hebben en dat mensen daar blij van worden. Ik word sowieso enthousiast van enthousiaste mensen. Die tijdens sollicitaties al helemaal vol plannen en ideeën zitten en niet kunnen wachten om te beginnen. En als ik ze dan ook nog op de juiste plek binnen de organisatie weet te plaatsen, dan geeft mij dat zoveel voldoening. Geweldig toch?