Menu

Onze scholen

PCBO De Ploeg

De Ploeg
De Ploeg

Waar wij voor staan

Op IKC De Ploeg staan vertrouwen en respect voor elkaar centraal. We werken methodisch aan de vakken rekenen, taal en lezen. Op het gebied van de zaakvakken, cultuur- en burgerschapsvorming werken we thematisch, ontwikkelingsgericht en onderzoekend. De leerkrachten en de leraarondersteuner werken efficiënt samen in een mini-team en komen samen tegemoet aan zowel de onderwijsbehoeftes van de individuele leerling als de behoeftes van de groep. Zo scheppen ze een voorspelbaar en veilig klimaat voor alle kinderen.  
 
IKC De Ploeg ligt in de wijk de Maten. In ons nieuwe duurzame gebouw in een mooie groene omgeving biedt een divers en bevlogen team van 24 onderwijsprofessionals onderwijs aan 280 leerlingen en werken we nauw samen met Doomijn Kinderopvang aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar. We zijn een ambitieuze school waarin zowel leerlingen als het onderwijspersoneel zich blijven ontwikkelen. En waar we ouderbetrokkenheid koesteren. Sta jij voor ontwikkeling van jezelf en onze leerlingen, dan pas jij vast goed in ons team! 

Website De Ploeg

Integraal KindCentrum in een groene omgeving

Combinatie van methodisch en ontwikkelingsgericht werken

Kanjerschool

Maaike Heuvelhorst

Maaike Heuvelhorst - Schoolleider de Ploeg

"Op De Ploeg sta jij voor de ontwikkeling van onze leerlingen én van jezelf."

PCBO De Ploeg

Holtrichtersveld 3
7327 DJ Apeldoorn
(055) 541 13 35
[email protected]

Vacatures voor PCBO De Ploeg

Op dit moment hebben we geen vacatures voor De Ploeg. Bekijk welke vacatures er wel zijn.