Menu

Onze scholen

PCBO De Wegwijzer

De Wegwijzer
De Wegwijzer

Waar wij voor staan

PCBO de Wegwijzer is vanuit de veelkleurige Christelijke identiteit een open basisschool; vanuit onze kernwaarden en onze levensbeschouwelijke visie is elke leerling welkom! We gunnen iedere leerling een plezierige en zinvolle tijd op de basisschool. Een tijd waarin elke leerling zich in verschillende vaardigheden kan ontwikkelen in een veilige omgeving. We stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te laten groeien en uitdagingen aan te gaan. 

We werken voortdurend aan kwaliteit. We evalueren regelmatig onze werkwijze en resultaten. We peilen de mening van ouders, leerlingen en leerkrachten. Zo kunnen we veranderen wat nodig blijkt en behouden wat waardevol is. Binnen een gestructureerde leeromgeving, bieden we ruimte voor persoonlijke groei (ook voor personeel). Daarbij kijken we verder dan cognitieve vaardigheden. Wij zetten in op ontwikkeling van creatieve -, sociale - en motorische vaardigheden. Op deze manier kunnen wij eigentijds onderwijs bieden waarbij de leerlingen gemotiveerd met lesstof aan het werk kunnen gaan. We willen leerlingen helpen zich voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij van de toekomst. Op De Wegwijzer stimuleren wij leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Wij bieden de leerlingen de kans om een eigen inbreng te hebben in hun leren en in de planning van hun activiteiten. Dit is mogelijk door te werken vanuit hoofd, hart en handen. De Wegwijzer biedt kwalitatief goed onderwijs. Het uitgangspunt is;. Elk kind is uniek.  

De Wegwijzer ligt in de wijk Orden en wordt bezocht door kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. We geven les aan zo’n 145 leerlingen en hebben een sterk samenwerkend team met 17 collega’s die alle ruimte bieden om jouw eigen talenten te ontwikkelen en in te zetten voor onze school. Samen bouwen wij aan goed onderwijs waarbij jij de autonomie hebt om mee te bouwen aan onze school. Wil jij kinderen de veiligheid, vrijheid, materialen en ruimte geven om tot bloei en volle potentie te komen? Dan geeft De Wegwijzer graag richting aan jouw carrière.  

Website De Wegwijzer

Aandacht voor ontwikkeling van creativiteit

We werken voortdurend aan kwaliteit

Elk kind is uniek

Vera Portret in cirkel

Vera te Winkel – Schoolleider De Wegwijzer 

“De Wegwijzer geeft richting aan jouw carrière.”

PCBO De Wegwijzer

Eburonenstraat 48
7312 JR Apeldoorn
(055) 355 46 24
[email protected]

Vacatures voor PCBO De Wegwijzer

Op dit moment hebben we geen vacatures voor De Wegwijzer. Bekijk welke vacatures er wel zijn.